Previous slide
Next slide

เมนูโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

LINK

Previous slide
Next slide

ข่าวภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พระอุดล อคฺคธมฺโม ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ »

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์