Previous slide
Next slide

เมนูโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

LINK

Previous slide
Next slide

ข่าวภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

คุณครูนฤชัย สุ่มมาตย์ คุณครูจักราวุธ ราชสมบัติ อาจารย์คำผล คำบุญเหลือ และอาจารย์ดาวรุ่ง เยาวพันธ์ เข้าอบมรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา. ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตุนคร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

คุณครูธีระศักดิ์ พัฒนวิบูลย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต 10 (ระบบออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

อ่านต่อ »

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์