ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปฐมแพงศรี
เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
โทรศัพท์ : 099-7011812 , 093-5647667 , 081-5468858
Email : konthaibanisankinzab@gmail.com