พศจ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านสยามพัชร์ ทิพสอน พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การศึกษา และตรวจสอบการรายงานข้อมูลพื้นฐานประจำตัวนักเรียนรายบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปฐมแพงศรี เพื่อทำการส่งข้อมูลรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

แชร์เนื้อหานี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest