พิธีปฐมนิเทศนักเรียน (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา 2566

            เมื่อวันอังคาร ที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2566  ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน (บางส่วน)  ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกธรรม-บาลี เเละเเผนกสามัญศึกษา โดยมีพระครูสิริภัทรโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นประธานในพิธี พระครูกิตติพัฒนานุกูล เจ้าคณะอำเภอร่องคำ พระครูปริยัติจิรธรรมคุณ  เจ้าคณะตำบลร่องคำ/ผจก.รร.พระปริยัติธรรม วัดปฐมเเพงศรี พระอาจารย์อุดล อคฺคธมฺโม  ผอ.รร.พระปริยัติธรรม วัดปฐมเเพงศรี  และคณะครูเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

แชร์เนื้อหานี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest