ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ออกทัศนศึกษานอกสถานสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปฐมแพงศรี  ออกทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ , เขื่อนลำปาว , สพานเทพสุดา , ภูค่าว , ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  และพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

แชร์เนื้อหานี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest