สถานศึกษารับการประเมินผ่าน SAR จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ปุ่ม Download ด่านล่างนี้

แชร์เนื้อหานี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest